PostHeaderIcon Revize elektro - Elektro DRADO


Elektro revize může provádět pouze firma vlastnící platné oprávnění k revizím přístrojů, elektrospotřebičů, hromosvodů, strojů a elektroinstalací dodavatelským způsobem. Proto jsou revize elektroinstalací prováděny certifikovaným revizním technikem s potřebnou kvalifikací a osvědčením.

Proč by se měly provádět revize elektro?
  • Jedná se především o bepečnost v daném objektu a hlavně o jistotu, že se nic nestane provozem strojů, elektrických zařízení a elektrospotřebičů.
  • Revize vyžadují platné zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Především se sami dozvíte o stav vámi provozovaného elektrického zařízení, elektroinstalace.
  • Posouzení výchozího stavu elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů certifikovaným dodavatelem revizních prací je uzákoněno zákonnými předpisy.
  • V případě, že se stane úraz elektrickým proudem u, je platný doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.Pokud nemáte platný protokol revize elektro zařízení, můžete se dočkat problémů - neextistující revize elektro zařízení je brána jako důkaz, že viníkem případného úrazu je provozovatel objektu, nebo zařízení, zároveň takvé pojištění provozovatele pozbývá platnosti.


Kontakt
an image
Elektro DRADO
Email: elektrodrado@seznam.cz

Václav DRÁTOVNÍK

Tel.: 739 817 334

Jiří DOKULIL

Tel.: 608 169 190